คณะบริหารศาสตร์ เข้าอวยพรปีใหม่ แก่ผู้บริหาร พนักงาน ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลพลาซา อุบลราชธานี
นักศึกษาสาขาการตลาด (แผนกการฝึกงานการจัดการธุรกิจค้าปลีก) คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาร้านค้าสหกรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MIS ที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรุง Thimpu ราชอาณาจักรภูฏาน
ปลื้ม!!บัณฑิตลูกชาวนา 7พี่น้องครอบครัว“ชินนะแสง”จบ ม.อุบลฯคว้าเกียรตินิยมทุกคน
คณะข้าราชการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
คำแนะนำทั่วไปสำหรับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
กำหนดการวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558