เอกสารดาวน์โหลด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ใบสมัครรับทุน 1051
42 แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์ 2552-2556 ฉบับเต็ม 1018
43 แบบเสนอโครงการขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ 2554 1071
44 แบบฟอร์มคำของบ 54 1046
45 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1003
46 แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ 2553 953
47 แบบเสนอโครงการขอรับจัดสรรเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ 2553 929
48 แบบสรุปผลการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน 1843
49 แบบสอบถามการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขา 967
50 รายงานผลการดำเนินงาน 2553 ปรับ 1035
51 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2553 957
52 ยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์2553 1017
53 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ 933
54 แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาเอก 876
55 แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโท 870
56 แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 922
57 แบบฟอร์มประมวลรายวิชาและแผนการสอน 1186
58 ลงทะเบียนเพิ่ม 872
59 คำร้องประเภทสถานภาพ 971
60 ถอนรายวิชาติด(W) 1093
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 ระบบงานวิชาการ งานประกันคุณภาพ บริการของคณะ งานกิจการนักศึกษา ระบบงานวิจัย

 ระบบลงทะเบียน

 E-Learning

 TSI E-Learning

 ตารางการใช้ห้องเรียน

Google Classroom

ปฏิทินผู้บริหาร

 

สายด่วนคณบดี

ระบบอัพโหลดไฟล์
ประกันคุณภาพ
(E-Document BUS)

ระบบอับโหลดไฟล์ (QA Online)

 

 

ระบบประเมินสายวิชาการ


ภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะ

ตารางปฏิบัติงานคณบดี

ตารางการจองห้องประชุม

ตารางการจองรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ

จรรยาบรรณของบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

งานการเงิน

ระบบ MIS คณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

Facebook งานกิจการนักศึกษา

 

 

 หน่วยงานภายนอก
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 
 

 

เว็บไซต์งานวิจัยฯ

 วารสารบริหารศาสตร์

 การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 Sepsa 2016

โครงการบุญออกพรรษา

โครงการบุญเข้ากรรม 56

โครงการบุญเข้ากรรม 57

โครงการบุญเข้ากรรม 58

โครงการบุญเข้ากรรม 59


ปฏิทินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 60

                   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร 045-353804 โทรสาร 045-353805